Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecer nuestros servicios y recoger datos estadísticos. Continuar navegando implica su aceptación. Más información Aceptar

Col·legi Scala Dei Providencia del Corazón de Jesús 1. - IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI En compliment del deure d'informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es publiquen les següents dades: El titular d'aquesta website (www.scaladei.net) és: el Col·legi Providencia del Corazón de Jesús amb domicili a Barcelona, Carrer Scala Dei, núm 1-13 (08031 Barcelona), amb NIF: R0800931H Telèfon de contacte: 934275121. Correu electrònic: col-scaladei@xtec.cat 2. - CONDICIONS D'ÚS DE LA WEB. S'entendrà com a usuari a la persona que accedeix i faci servir aquest website. L'usuari pel sol fet de ser- ho accepta aquestes condicions d'ús. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús que pugui fer d'aquesta web. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L'usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita en el procés de registre. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el Col·legi Scala Dei Providencia del Corazón de Jesús ofereix a través d'aquesta web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no fer-los servir per a: 1. Provocar danys en els sistemes físics i lògics de el Col·legi Scala Dei Providencia del Corazón de Jesús, dels seus proveïdor s o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físic s o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats. 2. Intentar accedir i, si escau, fer servir els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Queda prohibida la publicació en els nostres espais web de continguts que atemptin contra els principis enumerats a continuació, reservant- se el titular del domini l'exercici de quantes accions siguin procedents en dret contra els responsables de l a seva publicació: a. La salvaguarda de l'ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional, b. La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris, c. El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social, d. La protecció de la joventut i de la infància. e. El respecte a l'autonomia de la voluntat de l'afectat f. El respecte a la propietat intel·lectual del publicat g. En general, el respecte a la legalitat vigent El Col·legi Scala Dei Providencia del Corazón de Jesús es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no fossin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, el titular del domini no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través d els fòrums, xats, o altres eines de participació que es puguin incorporar a aquesta web. 3. - PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL El Col·legi Scala Dei Providencia del Corazón de Jesús és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les se ves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, per la qual cosa tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l'autorització ex pressa del titular. 4. – RESPONSABILITAT El titular del domini no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d'interferències o a varies telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control. Tampoc serà responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el seu domini. 5. - PRIVACITAT. 5.1. - DRET D'INFORMACIÓ En vigor de: • El Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament i la lliure circulació de dades personals • I la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals 3/2018 -LOPD DGG- de 5 de desembre de 2018, es publica la següent Clàusula informativa: El Col·legi Scala Dei Providencia del Corazón de Jesús tracta imatges i vídeos en mitjans de comunicació propis (Pàgina Web, Publicacions, Xarxes socials pròpies). La intenció d'aquests mitjans de comunicació és mostrar l'activitat del Col·legi Scala Dei Providencia del Corazón de Jesús i les seves obres, sense cap mena d'aprofitament comercial. Responsible Identitat: Col·legi Scala Dei Providencia del Corazón de Jesús. Carrer Scala Dei, núm 1-13 (08031 Barcelona) NIF: R0800931H Telèfon de contacte: 934275121. Correu electrònic: col-scaladei@xtec.cat Les dades proporcionades es conservaran els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en el estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries. Així mateix l'informem que el Col·legi Scala Dei Providencia del Corazón de Jesús estem a la seva disposició per a defensar els seus drets mitjançant el Procediment per a l'exercici dels drets per part dels interessats (accés, rectificació, cancel·lació/bloqueig, oposició i portabilitat). 5.2. - CONSENTIMENT DE L'USUARI S'entendrà que l'usuari accepta les condicions establertes si prem el botó 'ACCEPTAR' que es troba a tots els formularis de recollida de dades, o envia un correu electrònic a les adreces de contacte que figuren a la web. 5.3. – SEGURETAT Les dades personals recollides dels nostres usuaris són emmagatzemades a la base de dades abans descrita , que garanteix les mesures oportunes d'índole tècnica i estructural per a prevenir la integritat i seguretat d e la informació personal aportada i disposa d'un document de seguretat que compleix amb el la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals 3/2018 -LOPD DGG- de 5 de desembre de 2018 i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i ro batori de les dades que vostè ens faciliti, sense perjudici d'informar-li que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. 5.4. - US D’ADRECES IP I COOKIES I RECOLLIDA DE DADES ESTADÍSTIQUES el l'informa que la navegació d'un usuari per aquesta web deixa com a ras tre l'adreça IP que li ha estat assignada pel seu proveïdor d'accés a Internet. Només es fa servir aquesta ad reça per a fins exclusivament interns, com són les estadístiques d'accés al Portal. Per a la utilització d'aquesta web, és possible que s'utilitzin cookies. Les cookies que es puguin utilitzar s' associen únicament amb el navegador d'un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen pe r si mateixes cap dada personal de l'usuari. Aquesta web pot utilitzar els següents tipus de galetes: -. Cookies de tercers: Pròpies de youtube. Per més informació premi el següent link: https:// HYPERLINK "http://www.google.e/"www HYPERLINK "http://www.google.e/".google. HYPERLINK "http://www.google.e/"e s/intl/es/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-cookie -Cookies d'anàlisi: permeten quantificar el nombre d'usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadístic de la utilització i activitat que fan els usuaris de la nostra pàgina web, així com elaborar de perfils de navegació dels usuaris en aquestes pàgines i en les nostres aplicacions, tot això amb la finalitat 'introduir millores. Concretament es fan servir: Nom de la cookie Hora de caducitat per defecte Descripció _ga _gat Cookie analítica Cookie analítica 2 anys des de creació o modificació 10 minuts des de creació o modificació Cookies tècniques: permeten a l'usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixen com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d'accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d'una comanda, realitzar la sol · licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació o emmagatzemar, difondre i / o compartir continguts. Cookie Finalitat de la cookie Durada PHPSE Cookie estàndar de php per controlar el manteniment de la sessió i confirmar, en e Expira: Fi de la sessió SSID l cas de premsa, que l'usuari s'ha accedit correctament. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookie s i per evitar la seva instal·lació en el seu disc dur. Tots els navegadors permeten fer canvis amb la finalitat de desactivar la configuració de les galetes. Aquests ajustaments es troben ubicats en les 'opcions' o 'preferències' del menú del seu navegador. A continuació podrà trobar els links de cada navegador per desactivar les cookies seguint les instruccions: - Explorer: http:// HYPERLINK "http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9"w HYPERLINK "http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9"indo HYPERLINK "http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9"w HYPERLINK "http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9"s. HYPERLINK "http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9"m HYPERLINK "http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9"icrosoft.co HYPERLINK "http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9"m HYPERLINK "http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9"/es-es/ HYPERLINK "http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9"w HYPERLINK "http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9"indo HYPERLINK "http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9"w HYPERLINK "http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9"s7/ho HYPERLINK "http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9"w HYPERLINK "http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9"-to- HYPERLINK "http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9"m HYPERLINK "http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9"anage-cookies-in-i HYPERLINK "http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9"n HYPERLINK "http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9"ter HYPERLINK "http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9"n HYPERLINK "http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9"e HYPERLINK "http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9"t HYPERLINK "http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9"-explorer- HYPERLINK "http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9"9 - Firefox: http://goo.gl/ HYPERLINK "http://goo.gl/F5pHX"F HYPERLINK "http://goo.gl/F5pHX"5p HYPERLINK "http://goo.gl/F5pHX"H HYPERLINK "http://goo.gl/F5pHX"X - Chrome: http://support.google.co HYPERLINK "http://support.google.com/chrome/bin/answer.py"m HYPERLINK "http://support.google.com/chrome/bin/answer.py"/c HYPERLINK "http://support.google.com/chrome/bin/answer.py"h HYPERLINK "http://support.google.com/chrome/bin/answer.py"r HYPERLINK "http://support.google.com/chrome/bin/answer.py"om HYPERLINK "http://support.google.com/chrome/bin/answer.py"e/ HYPERLINK "http://support.google.com/chrome/bin/answer.py"b HYPERLINK "http://support.google.com/chrome/bin/answer.py"i HYPERLINK "http://support.google.com/chrome/bin/answer.py"n HYPERLINK "http://support.google.com/chrome/bin/answer.py"/a HYPERLINK "http://support.google.com/chrome/bin/answer.py"n HYPERLINK "http://support.google.com/chrome/bin/answer.py"s HYPERLINK "http://support.google.com/chrome/bin/answer.py"w HYPERLINK "http://support.google.com/chrome/bin/answer.py"er. HYPERLINK "http://support.google.com/chrome/bin/answer.py"py?hl=es&answer=95647 - Safari: http://support.apple.co HYPERLINK "http://support.apple.com/kb/ph5042"m HYPERLINK "http://support.apple.com/kb/ph5042"/kb/ph5042 L'informem, però, que hi ha la possibilitat de que la desactivació d'alguna galeta impedeixi o dificulti la n avegació o la prestació dels serveis oferts en aquesta web. 5.5. – ENLLAÇOS Per facilitar la recerca de recursos que creiem que són del seu interès, pot trobar en aquesta web enllaços a altres pàgines. Aquesta política de privacitat només és d'aplicació a aquest web. el Col·legi Scala Dei Providencia del Corazón de Jesús no garanteix el compliment d'aquesta política en altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc. 6. - XARXES SOCIALS En vigor de: • El Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament i la lliure circulació de dades personals • I la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals 3/2018 -LOPD DGG- de 5 de desembre de 2018, es publica la següent Clàusula informativa: El Col·legi Scala Dei Providencia del Corazón de Jesús utilitza diverses xarxes socials per a informar i difondre activitats pròpies que realitza el col·legi. La intenció d'aquests mitjans de comunicació és mostrar l'activitat de la mateixa sense cap mena d'aprofitament comercial. Aquestes activitats se circumscriuen a: 1. Activitats pròpies del Col·legi. 2. Difusió dels treballs del Centre Escolar. El seu origen és molt variat, i el seu públic objectiu és el públic en general. La intenció d'aquesta publicació és, donada la transcendència dels treballs realitzats, es considera que aquests han de ser coneguts pel gran públic, no només pels alumnes i beneficiaris. Control de presència d'imatges i enregistraments amb dades personals de beneficiaris en Xarxes Socials (Twitter, Instagram, Facebook,…) : 1. Els comptes de Twitter, Instagram i Facebook són propietat exclusiva del Col·legi Scala Dei Providencia del Corazón de Jesús 2. L'aportació de dades i imatges està regida pel tractament de dades: Gestió de Xarxes Socials. Aquest tractament requereix inexorablement el consentiment de les persones les dades personals de les quals són publicats. 3. El tractament de les publicacions és estrictament intern. Ningú no pertanyent al Col·legi (o a l'Equip de Xarxes Socials del Centre si n'hi hagués) posseeix autorització per a col·locar informació en Twitter, Facebook o Instagram o altres Xarxes Socials pròpies. 4.Qualsevol requeriment dels alumnes, beneficiaris o persones les dades personals de les quals són publicats posseirà reacció immediata dels redactors, rectificant o eliminant la informació sol·licitada. 5.La destrucció de dades es realitzarà exclusivament pels Responsables del el Col·legi Scala Dei Providencia del Corazón de Jesús (o a l'Equip de Xarxes Socials del Centre si n'hi hagués). 6. El Col·legi Scala Dei Providencia del Corazón de Jesús es responsabilitza de totes les dades tractades en els comptes de Twitter, Instagram i Facebook o unes altres Xarxes Socials pròpies (Propietat exclusiva del Col·legi). 7. Fora de l'àmbit descrit (Twitter, Instagram, Facebook o unes altres Xarxes Socials pròpies són propietat exclusiva del Centre Escolar) l'empresa no es responsabilitza dels comentaris, imatges, vídeos que allí es tractin. Dret d'accés, rectificació, cancel·lació/bloqueig, oposició i portabilitat: Responsible Identitat: Col·legi Scala Dei Providencia del Corazón de Jesús. Carrer Scala Dei, núm 1-13 (08031 Barcelona) NIF: R0800931H Telèfon de contacte: 934275121. Correu electrònic: col-scaladei@xtec.cat Les dades proporcionades es conservaran els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en el Col·legi Scala Dei Providencia del Corazón de Jesús estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris. Així mateix, l'informem que estem a la seva disposició per a defensar els seus drets mitjançant el Procediment per a l'exercici dels drets per part dels interessats (accés, rectificació, cancel·lació / bloqueig, oposició i portabilitat) i l'existència d'un Delegat de Protecció de Dades. 7. - MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA El Col·legi Scala Dei Providencia del Corazón de Jesús pot modificar les presents condicions en qualsevol moment, sense previ avís, publicant les seves modificacions tal com aquí apareixen. Un cop modificades, les presents condicions deixaran de ser vigents i seran substituïdes per la seva modificació. 8. - LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ La relació entre el Col·legi Scala Dei Providencia del Corazón de Jesús i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

LEGAL_TEXT